MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

eğitimler

finans kursu

Globalleşen dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik yapılar çok hızlı değişmekte, gelişmekte ve büyümektedir. Bu hızlı değişim içerisinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, finansal yapılarını sağlam bir şekilde oluşturmalarına, bu yapıyı koruma ve güçlendirmelerine bağlıdır. 

Süre: 06 - 14 Temmuz 2019 / 4 Gün Cts. Pz. 10.00 - 17.30 Kadıköy Fiyat:1.200.- TL + KDV %8

Finans eğitimi finans bölümü yöneticilerinin, finansal yönetime ilişkin tüm konularını bilmeleri, doğru olarak uygulamaları ve kalıcı finansal sistem kurmalarında gerekli donanımı sağlamaktadır. Finansta uzmanlaşmak isteyenlerin  finansal analiz konusunda yetkinlikleri gelişmektedir. Finans yönetimi eğitimi uygulamaya yönelik örnekler ile zenginleştirilmiştir. Dolayısı ile hazırladığımız bu finans kursu, firmaların finans departmanlarında çalışan ve bilgilerini arttırarak sorumluluklarını daha iyi yerine getirmek isteyen ya da kariyerine aldığı finans eğitimi ile finans uzmanı olarak devam etmek isteyenlere yönelik olarak düzenlenmiş uygulamalı bir finans uzmanlık eğitimidir. 

Finans Kursuna Kimler Katılmalı

Finans alanında çalışan uzmanlar, orta kademe yöneticiler, yönetici adayları, girişimciler, finans sektöründe kariyer yapan ve yapmak isteyen çalışanlar ve ilgili konuda eğitim alan öğrenci ve mezunlar

Finans Eğitiminin Kazanımları

İşletmelerde finansal süreçlerin farkına varmak, işlemleri yapmak, mali tabloları ve bütçeleri hazırlamak , finansal kaynakların saptanması ve analizi ve işletme sermaye yönetimi ve  analizini uygulamalarla öğrenmek ve uygulayabilmek

Program Sonunda Katılımcılara, MEB Onaylı Finansal Yönetim Sertifikası ve Akademik Platform Uzmanlık Sertifikası ile zengin eğitim dokümanlarının yer aldığı CD'ler verilmektedir.

Yazdır