İŞLETME BÜTÇESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

eğitimler

bütçe hazırlama eğitimi

Bütçe hazırlama eğitimi, bütçe hazırlama teknikleri ve bütçe kontrol teknikleri ile işletme bütçesinin hazırlanması sürecinin tüm unsurlarını içeren bir uzmanlık eğitimidir.

  20 - 21 Eylül 2019 / Cuma - Cumartesi - Kadıköy

Bütçe Hazırlama Eğitiminin Amacı

Küresel Rekabet Ortamı, Maliyet Yönetimi, Etkin Kaynak Kullanımı, Planlama, Koordinasyon ve Stratejik Planlama kavramlarını da ön plana çıkarmıştır. Bu durum işletmelerde etkin bir bütçe sistemi kurmaya ve bütçe planlaması yapmayı zorunlu hale getirmiştir.

Kimler Katılmalı

İşletme Bütçesi Hazırlama Eğitimi İçeriği

Eğitimin Konu Başlıkları

Yazdır