Eğitimler

MEB ONAYLI SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİMİ

sosyal güvenlik eğitimi

MEB Onaylı Sosyal Güvenlik eğitimi; şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde personel özlük işleri ve iş hukuku konularıyla ilgili çalışanlar ve uzmanlar ya da personel yönetimi konusunda kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyenlerin katıldığı bir eğitim ve uzmanlık programıdır.

BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ UZMANLIK EĞİTİMİ

bordro eğitimi

Meb onaylı personel yönetimi kapsamında yer alan bordro eğitimi, bordro ve özlük işleri eğitimi almak isteyen tüm  insan kaynakları çalışanları ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış uygulama ağırlıklı bir programdır.

MEB ONAYLI FİNANS UZMANLIĞI EĞİTİMİ

finans kursu

Globalleşen dünyada sosyal, siyasi ve ekonomik yapılar çok hızlı değişmekte, gelişmekte ve büyümektedir. Bu hızlı değişim içerisinde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, finansal yapılarını sağlam bir şekilde oluşturmalarına, bu yapıyı koruma ve güçlendirmelerine bağlıdır. 

İŞLETME BÜTÇESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

bütçe hazırlama eğitimi

Bütçe hazırlama eğitimi, bütçe hazırlama teknikleri ve bütçe kontrol teknikleri ile işletme bütçesinin hazırlanması sürecinin tüm unsurlarını içeren bir uzmanlık eğitimidir.